SIGLA ITCO - 14001SIGLA ITCO - 9001

Activităţile SC FIPS – PREST SRL, constau în furnizare, proiectare, instalare si mentenanta/ intretinere sisteme de securitate: sisteme de detectie si avertizare la efractie, sisteme de control acces, sistem de supraveghere video, sistem de detectie si alarmare la incendiu. Furnizare si instalare sisteme de securitate auto: alarme auto precum si accesorii auto (senzori parcare, DVD, GPS, etc.). Servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica.

Obiectivul FIPS – PREST SRL:

  • Calitatea este principiul fundamental al afacerii noastre;
  • Calitatea înseamnă să executăm clienţilor noştri servicii care să le satisfacă pe deplin cerinţele;
  • Îmbunătăţirea calităţii este responsabilitatea fiecărui angajat al societăţii;
  • Maximizarea satisfacerii clientului va maximiza profitabilitatea şi segmentul de piaţă.

            Calitatea nu este un element aleatoriu, ci rezultatul unei politici si unei structuri elaborate si dezvoltate pas cu pas pe parcursul perioadei de existentă a SC FIPS – PREST SRL, ce are la bază o structură căreia îi este asigurată permanent soliditatea.

            Obţinerea si menţinerea calităţii reprezintă angajamentul şi participarea întregului personal al societăţii şi reprezintă aspectul esenţial al unei bune gestiuni la care managementul calităţii răspunde prin planificare, definirea responsabilităţilor şi competenţelor necesare, alocarea de resurse, pregătirea personalului pentru utilizarea mijloacelor materiale puse la dispoziţie în mod eficient şi in condiţii corespunzătoare.

            Obiectivele noastre sunt următoarele:

  • Numărul de reclamaţii să fie 0;
  • Nivelul de satisfacţie al clientilor să fie excelent.

           

Cristina Filip
Director General

CERTIFICAT ISO